ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ – ΝΑΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΖΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Η μελέτη αφορά τη κατασκευή δρόμου και γέφυρας μεταξύ των χωριών Επισκοπή – Νατά επί του ποταμού Έζουσα, της επαρχίας Πάφου. Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι περίπου 24 μ. Οι διατομές του δρόμου περιλαμβάνουν 2 λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο στη βόρεια πλευρά της γέφυρας.

Share Tweet Pin it