ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΑΤΑΣ – ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΥΡΠΙΛΛΗ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΞΕΡΟΥ» ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Roads & Drainage

Το έργο αφορά την μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής δρόμου και γέφυρας μεταξύ των χωριών Νατάς – Κελοκέδαρων της επαρχίας Πάφου. Στόχος του έργου είναι η διευκόλυνση της διακίνησης των κατοίκων από το χωριό Νατά προς το χωριό Κελοκέδαρες.  Η κατασκευή  του έργου είναι ζωτικής σημασίας για τις κοινότητες διότι ειδικά τους χειμερινούς μήνες η προσπέλαση από το υφιστάμενο γεφύρι είναι αδύνατη.  Σύμφωνα με το ρυθμιστικό σχέδιο ο δρόμος θα διαλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας όπου απαιτείται, πεζοδρόμια στο βόρειο μέρος της γέφυρας.

Share Tweet Pin it